Rozgrywane konkurencje

Młodzież i Dorośli (16-34)

rok urodzenia 2003-1985, liczy się wiek młodszego z partnerów

Dorośli II (25+)

rok urodzenia oboje nie później niż 1994,

Uwaga: W kategorii Dorośli II może wziąć udział para, w której starsza osoba z pary spełni kryterium Senior I (35+), a różnica wieku między parnerami jest większa niż 10 lat!

Senior I (35+, 30+)

rok urodzenia starszy z partnerów nie później niż 1984, młodszy nie później niż 1989

Senior II (45+, 40+)

rok urodzenia starszy z partnerów nie później niż 1974, młodszy nie później niż 1979

Senior III (55+, 50+)

rok urodzenia starszy z partnerów nie później niż 1964, młodszy nie później niż 1969

Kategoria VII (40+)

rok urodzenia oboje nie później niż 1979

Rozgrywane konkurencje

 • Hobby (bez limitu wiekowego) – ST-4, LA-4 tańce do wyboru
 • Hobby Plus (bez limitu wiekowego) – ST, LA tańce do wyboru
 • (Hobby) Start Młodzież + Dorośli (16-34) – ST-4 , LA-4
 • (Hobby) Start Senior I (35+, 30+) – ST-4 , LA-4
 • (Hobby) Start Senior II (45+, 40+) – ST-4 , LA-4
 • (Hobby) Start Senior III (55+, 50+) – ST-4 , LA-4
 • E Senior I (35+, 30+) – ST-4 , LA-4
 • E Senior II (45+, 40+) – ST-4 , LA-4
 • E Senior III (55+, 50+) – ST-4 , LA-4
 • D Senior I (35+, 30+) – ST-4 , LA-4
 • D Senior II (45+, 40+) – ST-4 , LA-4
 • D Senior III (55+, 50+) – ST-4 , LA-4
 • C+ Senior I (35+, 30+) – ST, LA
 • C+ Senior II (45+, 40+) – ST, LA
 • C+ Senior III (55+, 50+) – ST, LA
 • E+D Dorośli II (25+) – ST-4 , LA-4
 • E+D Senior I (35+, 30+) – ST-4 , LA-4
 • E+D Senior II (45+, 40+) – ST-4 , LA-4
 • E+D Senior III (55+, 50+) – ST-4 , LA-4
 • Open Dorośli II (25+) – ST, LA
 • Open Senior I (35+, 30+) – ST, LA
 • Open Senior II (45+, 40+) – ST, LA
 • Open Senior III (55+, 50+) – ST, LA
 • Tańce Polskie Kategoria VII (40+)

Uwaga:

 • prawo startu:
  • w kategorii Hobby występują wszystkie pary, które chcą zaprezentować repertuar figur podstawowych
  • w kategorii Hobby Plus występują wszystkie pary, które chcą zaprezentować swój program – bez ograniczeń (program dowolny)
  • w kategorii Start występują pary wyłącznie zgodne z definicją kategorii (pkt 4.)
  • klasie E występują wyłącznie pary posiadające klasę E oraz mogą wystąpić pary kategorii Start
  • W klasie D występują wyłącznie pary posiadające klasę D
  • W klasie C+ występują wyłącznie pary posiadające klasę C lub wyższą (B, A, S)
  • W konkurencji E+D występują wyłącznie pary posiadające klasę E lub D oraz mogą wystąpić pary kategorii Start
  • W konkurencji Open mogą wystąpić wszystkie pary, niezależnie od posiadanej klasy (w tym pary kategorii Start)
 • w przypadku małej liczby zgłoszeń dopuszcza się łączenie kategorii i klas

Sposób przeprowadzenia rywalizacji

Kategoria Hobby i Hobby Plus jest nieoceniana.

W kategorii Hobby i Start obowiązuje repertuar podstawowy oraz strój wizytowy lub prosty (bez fraków i ozdób) turniejowy.

We wszystkich kategoriach ocenianych rywalizacja rozgrywana jest w każdym tańcu osobno, przez wszystkie rundy (z finałem włącznie). W związku z tym możliwe są różne składy w finałach np. w WA i Q.

W przypadku remisu możliwe są rundy dodatkowe w celu wyłonienia finalistów. O ilości rund decyduje sędzia główny.

W pierwszej rundzie eliminacji rozgrywane są baraże w turniejach E+D i Open.

W kategorii Hobby prezentacja jest w 4 tańcach w stylu. Nie obowiązuje przetańczenie wszystkich:

 • ST – WA, T, VW, Q,
 • LA – S, CH, R, J.

W kategorii Hobby Plus prezentacja jest w 5 tańcach w stylu. Nie obowiązuje przetańczenie wszystkich:

 • ST – WA, T, VW, F, Q,
 • LA – S, CH, R, Pd, J.

W kategorii (Hobby) Start turniej rozgrywany jest w tańcach w stylu :

 • ST – WA, T,VW, Q
 • LA – S, CH, R, J.

W konkurencji E+D , E i D turniej rozgrywany jest w 4 tańcach w stylu:

 • ST – WA, T, VW, Q,
 • LA – S, CH, R, J.

W konkurencji C+ i Open turniej rozgrywany jest w 5 tańcach w stylu:

 • ST – WA , T , VW, F , Q,
 • LA – S , CH , R, Pd, J.

W konkurencji Tańców Polskich turniej rozgrywany jest w 2 tańcach: Kujawiak i Mazur.

Sposób obliczenia wyników

Wyniki obliczane są za łączny wynik odpowiednio 4 lub 5 tańców w każdym stylu oraz wyłania się najlepszą parę za 2 (Tańce Polskie), 8 lub 10 tańców.