Regulamin

Regulamin rywalizacji w X Jubileuszowym Turnieju o Puchar prof. Mariana Wieczystego w kategoriach Hobby i Senior

1. Miejsce turnieju

Nowy Targ , Al. Tysiąclecia 74

2. Termin turnieju

2.02.2019

3. Organizator Główny

Klub Tańca Towarzyskiego – Hart – Nowy Targ – 34-400 Nowy Targ – Kolejowa 86

4. Uczestnicy

Pary kategorii Młodzież i Dorośli oraz pary Seniorów kategorii wiekowych Dorośli II i Senior I, II i III.

W szczególności:

 • kategoria Hobby
 • kategoria Hobby Plus
 • kategoria (Hobby) Start (Młodzież i Dorośli) i (Hobby) Start (Seniorzy)
 • klasy E, D, C, B, A, S (Seniorzy, w tym Dorośli II)
 • kategoria VII – Tańce Polskie

Kategoria Hobby i Hobby Plus to wszystkie pary, które nie uczestniczą w ocenianej rywalizacji turniejowej.

Kategoria (Hobby) Start, to wszystkie pary, które nie mają lub do tej pory nie uzyskały klasy tanecznej minimum E, debiutują na turnieju lub ich turniejowy staż taneczny jest nie dłuższy, niż od 2017 roku. Pary nie spełniające kryterium stażu tańczą w klasie E.

Klasy taneczne – w przypadku różnic w organizacjach obowiązuje wyższa.

Uwaga

 • W turnieju udział może wziąć każda para niezależnie od przynależności organizacyjnej lub jej braku na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek tancerzy.
  W konkurencjach z określeniem klas dodatkowo wymagane jest poświadczenie o posiadanej klasie tanecznej lub jej braku (np. książeczka startowa, karta tancerza Hobby, oświadczenie klubu lub trenera itp.)
 • dopuszcza się udział par zagranicznych w każdej kategorii z wyjątkiem konkurencji Start.

5. Kategorie wiekowe – definicje

Młodzież i Dorośli (16-34)

rok urodzenia 2003-1985, liczy się wiek młodszego z partnerów

Dorośli II (25+)

rok urodzenia oboje nie później niż 1994,

Uwaga: W kategorii Dorośli II może wziąć udział para, w której starsza osoba z pary spełni kryterium Senior I (35+), a różnica wieku między parnerami jest większa niż 10 lat!

Senior I (35+, 30+)

rok urodzenia starszy z partnerów nie później niż 1984, młodszy nie później niż 1989

Senior II (45+, 40+)

rok urodzenia starszy z partnerów nie później niż 1974, młodszy nie później niż 1979

Senior III (55+, 50+)

rok urodzenia starszy z partnerów nie później niż 1964, młodszy nie później niż 1969

Kategoria VII (40+)

rok urodzenia oboje nie później niż 1979

6. Rozgrywane konkurencje

 • Hobby (bez limitu wiekowego) – ST-4, LA-4 tańce do wyboru
 • Hobby Plus (bez limitu wiekowego) – ST, LA tańce do wyboru
 • (Hobby) Start Młodzież + Dorośli (16-34) – ST-4 , LA-4
 • (Hobby) Start Senior I (35+, 30+) – ST-4 , LA-4
 • (Hobby) Start Senior II (45+, 40+) – ST-4 , LA-4
 • (Hobby) Start Senior III (55+, 50+) – ST-4 , LA-4
 • E Senior I (35+, 30+) – ST-4 , LA-4
 • E Senior II (45+, 40+) – ST-4 , LA-4
 • E Senior III (55+, 50+) – ST-4 , LA-4
 • D Senior I (35+, 30+) – ST-4 , LA-4
 • D Senior II (45+, 40+) – ST-4 , LA-4
 • D Senior III (55+, 50+) – ST-4 , LA-4
 • C+ Senior I (35+, 30+) – ST, LA
 • C+ Senior II (45+, 40+) – ST, LA
 • C+ Senior III (55+, 50+) – ST, LA
 • E+D Dorośli II (25+) – ST-4 , LA-4
 • E+D Senior I (35+, 30+) – ST-4 , LA-4
 • E+D Senior II (45+, 40+) – ST-4 , LA-4
 • E+D Senior III (55+, 50+) – ST-4 , LA-4
 • Open Dorośli II (25+) – ST, LA
 • Open Senior I (35+, 30+) – ST, LA
 • Open Senior II (45+, 40+) – ST, LA
 • Open Senior III (55+, 50+) – ST, LA
 • Tańce Polskie Kategoria VII (40+)

Uwaga:

 • prawo startu:
  • w kategorii Hobby występują wszystkie pary, które chcą zaprezentować repertuar figur podstawowych
  • w kategorii Hobby Plus występują wszystkie pary, które chcą zaprezentować swój program – bez ograniczeń (program dowolny)
  • w kategorii Start występują pary wyłącznie zgodne z definicją kategorii (pkt 4.)
  • klasie E występują wyłącznie pary posiadające klasę E oraz mogą wystąpić pary kategorii Start
  • W klasie D występują wyłącznie pary posiadające klasę D
  • W klasie C+ występują wyłącznie pary posiadające klasę C lub wyższą (B, A, S)
  • W konkurencji E+D występują wyłącznie pary posiadające klasę E lub D oraz mogą wystąpić pary kategorii Start
  • W konkurencji Open mogą wystąpić wszystkie pary, niezależnie od posiadanej klasy (w tym pary kategorii Start)
 • w przypadku małej liczby zgłoszeń dopuszcza się łączenie kategorii i klas

7. Wymiary parkietu

20 × 15 m

8. Sposób przeprowadzenia rywalizacji

Kategoria Hobby i Hobby Plus jest nieoceniana.

W kategorii Hobby i Start obowiązuje repertuar podstawowy oraz strój wizytowy lub prosty (bez fraków i ozdób) turniejowy.

We wszystkich kategoriach ocenianych rywalizacja rozgrywana jest w każdym tańcu osobno, przez wszystkie rundy (z finałem włącznie). W związku z tym możliwe są różne składy w finałach np. w WA i Q.

W przypadku remisu możliwe są rundy dodatkowe w celu wyłonienia finalistów. O ilości rund decyduje sędzia główny.

W pierwszej rundzie eliminacji rozgrywane są baraże w turniejach E+D i Open.

W kategorii Hobby prezentacja jest w 4 tańcach w stylu. Nie obowiązuje przetańczenie wszystkich:

 • ST – WA, T, VW, Q,
 • LA – S, CH, R, J.

W kategorii Hobby Plus prezentacja jest w 5 tańcach w stylu. Nie obowiązuje przetańczenie wszystkich:

 • ST – WA, T, VW, F, Q,
 • LA – S, CH, R, Pd, J.

W kategorii (Hobby) Start turniej rozgrywany jest w tańcach w stylu :

 • ST – WA, T,VW, Q
 • LA – S, CH, R, J.

W konkurencji E+D , E i D turniej rozgrywany jest w 4 tańcach w stylu:

 • ST – WA, T, VW, Q,
 • LA – S, CH, R, J.

W konkurencji C+ i Open turniej rozgrywany jest w 5 tańcach w stylu:

 • ST – WA , T , VW, F , Q,
 • LA – S , CH , R, Pd, J.

W konkurencji Tańców Polskich turniej rozgrywany jest w 2 tańcach: Kujawiak i Mazur.

9. Sposób obliczenia wyników

Wyniki obliczane są za łączny wynik odpowiednio 4 lub 5 tańców w każdym stylu oraz wyłania się najlepszą parę za 2 (Tańce Polskie), 8 lub 10 tańców.

10. Nagrody

 • pary kategorii Hobby otrzymują pamiątkowe medale
 • Puchar prof. Mariana Wieczystego dla najlepszej pary za 4 tańce w stylu w kategorii E, D i E+D
 • Puchar prof. Mariana Wieczystego dla najlepszej pary za 5 tańców w stylu w kategorii C+
 • Puchar prof. Mariana Wieczystego dla najlepszej pary odpowiednio za 8 lub10 tańców w kategorii – Start , E , D, E+D, C+, Open oraz za 2 tańce w Tańcach Polskich,
 • medale dla 3 najlepszych par za 4 i 5 tańców odpowiednio w Start, E, D, E+D , C+ i Open oraz za Start oraz za 2 tańce w Tańcach Polskich.

11. Komisja Sędziowska

Sędzia Główny – Grzegorz Gargula, nie punktujący

Sędziowie: 

 • Andrzej Golonka
 • Maria Nowak
 • Anna Bocian
 • Konrad Buczma
 • Dominika Lemańczyk
 • Aneta Pawlak
 • Arkadiusz Sosnowski

12. Komisja Skrutacyjna

 Jacek Guzowski

13. Prowadzenie

 Grzegorz Gargula

14. Oprawa muzyczna

 Jarosław Michałek

15. Program turnieju

Rozpoczęcie turnieju – Blok godz. 13.00

Rejestracja do godz. 12.00

 

Uczestnicy:

 • Open: Senior III Standard (Pozostali rejestracja  do godz. 16.30)
 • Start, E, D i  C+ wszystkie kategorie w których były zgłoszenia.

 

Kolejność tańców:

 • ST – WA, T, VW, F, Q
 • LA – S, CCC, R, Pd, J

Oznaczenie np. Senior I/Senior III C+ oznacza, że kategorie występują równolegle na parkiecie (bez połączenia, oceniane osobno)

Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody w swoich kategoriach 

Blok godz. 13.00         

Senior III C+

F

LA

Senior III E

F

LA

Senior II C+/Senior I D

F

LA

Senior III D/Senior I Start

F

LA

Senior II E

F

LA

Senior I E

F

LA

Senior III C+

F

ST

Senior III E

F

ST

Senior II C+

F

ST

Senior III Start/Senior II E

F

ST

Senior III Open 2gr.

½ F 2 gr.

ST

Senior I D/Senior I E

ST

Senior III Open

½ F B

ST

Blok godz. 17.30

Rejestracja do godz. 16.30

 

Uczestnicy:

 • E+D wszystkie kategorie
 • Hobby Plus Latin
 • Tańce Polskie

 

Kolejność tańców:

 • ST – WA, T, VW, Q
 • LA – S, CCC, R,  J
 • TP – Kujawiak, Mazur

Blok  godz. 17.30    

Senior III E+D

F

ST

Senior II E+D

F

ST

Senior I E+D

F

ST

Dorośli II E+D

F

ST

Hobby Plus

LA

Kategoria VII

F

Tańce Polskie

Senior III E+D

F

LA

Senior II E+D

F

LA

Senior I E+D

F

LA

Dorośli II E+D

F

LA

 

Blok godz. 19.30

Rejestracja do godz. 16.30 (Senior III do 12.00)

 

Uczestnicy:

 • Open: Dorośli II, Senior I, Senior II i finaliści Senior III
 • Hobby  ST i LA
 • Hobby Plus ST

 

Kolejność tańców:

 • ST – WA, T, VW, F, Q
 • LA – S, CCC, R, Pd, J

 

Blok  godz. 19.30

Senior III Open

F

LA

Senior II Open

F

LA

Hobby

LA

Senior III Open

F

ST

Senior II Open

F

ST

Senior I Open /Dorośli II Open

F

ST

Hobby Plus

ST

Hobby

ST

Proszę sprawdzać ostateczny podział oraz godziny na stronie informacyjnej turnieju.

16. Rejestracja Par

 • konkurencja E+D  do 16:30
 • konkurencja Open do  16:30 (Senior III ST do 12.00)
 • konkurencja Tańce Polskie  do 16.30
 • konkurencje Start, E, D i C+ do 12.00
 • pozostałe konkurencje do 16.30
 • dodatkowo rejestracja wszystkich konkurencji od 19 – 22 w przeddzień turnieju.

Próby parkietu kończą się 15 minut przed rozpoczęciem bloków.

W przypadku zmiany programu, godziny zapisów mogą ulec przesunięciu. Prosimy o sprawdzenie po ukazaniu się ostatecznego programu.

17. Warunki Uczestnictwa

Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest:

 • zgłoszenie do udziału w turnieju do dnia 29.01.2019, godz. 18.00 poprzez rejestrację na stronie turnieju lub drogą mejlową na adres: hartmann_pl@yahoo.com, z zaznaczeniem kategorii i wyboru konkurencji. Po tym terminie pary będą mogły zostać przyjęte o ile nie naruszy to ustalonego programu turnieju.
 • wykupienie akredytacji w wysokości odpowiednio Hobby, Start, Tańce Polskie, E , D, E+D – 30 zł , C+ , Open – 35 zł od osoby za jeden punkt programu

W turnieju udział może wziąć każda para niezależnie od przynależności organizacyjnej lub jej braku na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek tancerzy. W konkurencjach z określeniem klas dodatkowo wymagane jest poświadczenie o posiadanej klasie tanecznej lub jej braku (np. książeczka startowa, karta tancerza Hobby, oświadczenie klubu lub trenera itp.).

Obowiązuje obuwie taneczne bez metalowych okuć, z ochraniaczami na obcasy.

18. Organizator nie ubezpiecza , nie pokrywa kosztów wyżywienia, nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. Pary przyjeżdżają na własny koszt.

19. Wszelkie sprawy sporne i nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

20. W jakichkolwiek sprawach związanych z Turniejem informacji udziela Leszek Kusiak, tel: 601-45-63-94.

21. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostaną wykorzystane do celów organizacji X Jubileuszowego Turnieju o Puchar prof. Mariana Wieczystego w kategoriach Hobby i Senior w Nowym Targu . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Turnieju. Listy uczestników zawierające dane w zakresie (imię, nazwisko, kategoria taneczna, klub/szkoła tańca), listy laureatów zawierające dane o podobnym zakresie oraz materiały zdjęciowe i filmowe związane z Turniejem mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystane w celu promocji Turnieju. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

Rejestracja na stronie internetowej Turnieju lub przesłanie zgłoszenia elektronicznego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników Turnieju oraz na utrwalanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku we wskazanym powyżej zakresie i celu.