Orientacyjny program turnieju

Blok I

godz. 10:00
 • eliminacje E+D
 • Start
 • C+B

Blok II

godz. 13:00
 • eliminacje Open
 • E
 • D

Blok III Gala

godz. 17:30
 • finał E+D
 • Hobby
 • Hobby Plus

Blok IV Gala

godz. 19:30
 • finał Open
 • Tańce Polskie

Uwaga: przedstawiony program jest orientacyjny, ostateczny program zostanie podany do wiadomości po zakmnięciu zapisów. Proszę sprawdzać ostateczny podział oraz godziny na stronie informacyjnej turnieju.

Rejestracja par

 • konkurencja E+D do 9:30
 • konkurencja Open do 11:30
 • konkurencja Tańce Polskie do 16.00
 • pozostałe konkurencje podane zostaną po zamknięciu zapisów
 • dodatkowo rejestracja wszystkich konkurencji od 19-22 w przeddzień turnieju

Próba parkietu

Próby parkietu kończą się 15 minut przed rozpoczęciem bloków.

W przypadku zmiany programu, godziny zapisów mogą ulec przesunięciu. Prosimy o sprawdzenie po ukazaniu się ostatecznego programu.